Millised kliendid teile meeldivad? Paljud ettevõtted vastavad tihti, et neile meeldivad kõik kliendid. See vastus pole vale, ent paraku ei ole see läbinisti aus. Lisaks sellele, et ettevõtete eesmärgiks on teenida kasumit, on tegelikult pea-aegu iga ettevõtte eesmärgiks valmistada rõõmu, teha head või muuta igapäevatöö käigus maailma veidike paremaks paigaks.

Kõige olulisem on täita kliendile antud lubadus

See tähendab, et kui väike kolme mehe mööblifirma on määratlenud oma põhiprotsessina mööblitootmise täisteenuse, soovibki ta valmistada kvaliteetset mööblit vastavalt nende inimeste tellimustele, kes tellivad täisteenuse. Sest vaid nii saab firma lubada, et mööbel tuleb just kõige paremini välja.

Turu segmenteerimine kindlustab äri efektiivsuse

Kui kolme mehe mööblifirma saaks kliente valida, siis sooviks ta ainult selliseid kliente, kes tellivad mööbli projekti, valmistamise ja paigalduse. Paraku jõuab neile aga ka päringuid klientidelt, kes küsivad näiteks väikeseid saagimistöid ja uusi nuppe vanadele kappidele, ise valmis joonistatud projekti teostamist või paigaldust mujalt tellitud seinakapile.

Efektiivsus on maksimaalne vaid kindla ala piires

Kolme mehe mööblifirma teeb kõik tööd võimaluse korral ära, aga tihti peab ka ära ütlema, sest pole lihtsalt aega. Selle käigus läheb vahel midagi valesti, mõni klient jääb teenindamata; käive kasvab, aga kasum väheneb. Sest kolme mehe mööblifirma on loonud oma põhiprotsessi täisteenuse pakkumisena – üks projekteerib, üks treib valmis, üks paigaldab. Kui projekteerijal on liiga palju iseseisvat tööd, siis tisler ja paigaldaja on jõude. Efektiivsus kaob. Ja osa kasumist jääb teenimata.

Lemmikklientide määratlemine tagab hea kasumi

Kõigil on lemmikkliendid. Kolme mehe mööblifirma lemmikkliendid on täisteenust tellivad kliendid. Tegelikult võiks kolme mehe mööblifirma ju kõik paigaldust või saagimist soovivad kliendid mujale suunata. Aga mehed mõtlevad, et see seab ärile piirid, teeme parem ise. Või vahel mõtlevad nad ka – kliendid jäävad ju muidu teenuseta, teeme ikka ära. Pealegi ei suuda ükski nendest lahketest meestest päriselt „ei“ öelda.

Laialivalguv äritegevus ei too kellelegi kasu

Tegelikult ei too kompromissil põhinev kliendisuhe kasu kummalegi poolele. Klient peab kaua ootama või hind on kallis, sest mööblifirma ei suuda paindlikult ja turutingimustele vastavalt väiksemaid töid teostada. Kolme mehe mööblifirma jaoks ei ole aga tegemist standardse tööprotsessiga ja seetõttu ei ole see äriliselt otstarbekas.

Sisuturundus pakub võimaluse kõnetada oma lemmikkliente

Et kolme mehe mööblifirmale kliente ära saata ei meeldi, soovitasime neile sisuturundusplaani, mis oli otseselt kohandatud nende turusegmendile ehk lemmikklientide profiilile. Kõigiga ei ole niikuinii võimalik rääkida. Kuid edastatava sisustrateegia kaudu on otseselt ja personaalselt võimalik kõnetada ühte või mitut lemmikklientide segmenti.

Milline on kliendipõhine sisustrateegia?

Efektiivse turusegmentidele kohandatud sisustrateegia loomine algab kodulehe optimeerimisega lemmikkliendi otsisõnadele ja lõppeb sisuartiklite, blogipostituste või sotsiaalmeediasissekannete loomisega, mis kõnetavad lemmikklienti, mitte kõiki ülejäänud maailma inimesi.

Sisu suunamine erinevatele segmentidele on äri kasvades möödapääsmatu

B2B ettevõtete puhul on segmenteerimine hädavajalik. B2C ettevõtetel võimaldab põhjalik segmenteerimine kasumlikumalt turundada. Alustavad ettevõtted ei segmenteeri ja see on mõneti mõistetav. Kuigi just väikesed, piiratud ressurssidega ettevõtted võidavad segmenteerimisest enam kui tuntud brändid. Sisustrateegia suunamiseni erinevate kliendirühmadeni ettevõtted alles jõuavad. Kasutatakse eelvalikuid ja erinevat sisustiili. Mitmed ettevõtted pole aga kahjuks oma lemmikkliendi määratlemisenigi veel jõudnud ja ütlevad, et neile meeldivad kõik kliendid. See on armas, aga tegelikult?