Kasutajad ei otsi Googles enam ainult märksõnu, nad teevad keerulisi paljusõnalisi päringuid, mille rahuldamiseks ei piisa üksnes tulemuste kuvamisest. Vaja on vastuseid. Ühesõnaliste internetiotsingute hulk näitab langustrendi, samal ajal kui paljusõnaliste päringute hulk kasvab. Nii võib eeldada, et SEO optimeerimist sooviva kliendi otsisõna „optimeerimine“ on asendumas mitmete päringutega, näiteks „SEO optimeerimine“, „optimeerimine otsimootorile“, „veebilehe optimeerimine“, „lihtsad optimeerimisvõtted algajatele“, „leitavuse parandamine Googles“, „veebilehe leitavuse parandamine“ jne.

Google’is sooritatavad otsingud jaotuvad peaasjalikult kolmeks.

Esimese 10% moodustavad navigatsiooniotsingud sel puhul, kui inimene soovib kuskile minna – mõnda kohta, teenuspakkujat või aadressi külastada. Teise 10% moodustavad tehingulised otsingud, kui inimene soovib veebis kindlaid oste sooritada, kuskile registreeruda või midagi alla laadida. Suurema osa, koguni 80%, moodustavad informatiivsed päringud. Neile ei pruugi otsekohe järgneda tegevus (tehing või aadressile liikumine), vaid kasutaja avab mitmeid lehti, mis tema jaoks huvitava teema kohta infot pakuvad. Nii jõuab kasutaja 80% juhtudest artiklite, blogide, foorumite ja teemalehtedeni.

Google’i esimese lehe orgaaniline tulemus saab 31% klikkidest

SERP (search engine result page) on otsimootori leht, millel kuvatakse otsitulemused kasutaja päringule. SERP lehti võib olla sadu, kuid olulisim on esimene SERP leht. Juulis 2014 läbi viidud uuringu* andmetel said SERPide erinevad positsioonid liiklust selliselt:

Milline positsioon saab Google'is kõige rohkem klikke?

Milline positsioon saab Google’is kõige rohkem klikke?

Keskmiselt saab SERP esimesel tulemustelehel vastusena ilmuv veebileht 71,33% võimalikust koguliiklusest, kusjuures esimesel lehel, esimesel viiel positsioonil kuvatud tulemused võtavad 67,60% liiklusest, seevastu kui positsioonidel 6-10 kuvatavad lingid saavad kõigest 3,73% liiklusest. Ülejäänud SERP lehed saavad kõigest 5,99% võimalikust liiklusest. 23,8% liiklusest läheb reklaamidele või katkestatakse enne ühegi tulemuseni jõudmist, näiteks otsingut täpsustades, kuna ükski kuvatav tulemus ei näi vastust pakkuvat.

Google’i reklaam on parem kui orgaaniline otsitulemus ainult esipositsiooni puhul

Google ostetud reklaamid vähendavad eelkõige SERP lehel esimesena ilmuva orgaanilise tulemuse liiklust. Kui Google otsimootorisse on ülemistele positsioonidele ostetud reklaami, siis väheneb päringule orgaaniliselt esimese vastusena kuvatava tulemuse liiklus koguni kuni 50%:

Orgaanilised otsitulemused Google'i reklaamis

Orgaanilised otsitulemused Google’i reklaamis

Google reklaam on turundajate seas laialt levinud. Lisaks sellele, et sellega on võimalik ajutiselt veebilehe positsioon esimesele kohale tuua, tagab see ka reklaamiperioodi järel mõneks ajaks parema positsiooni Google’is, sest veebilehe külastajate arv on olnud hiljuti suurem. Google reklaami ostes on oluline silmas pidada konkurentsi otsisõnadele ja teiste reklaamijate arvu. Kõige paremini töötavad Googles esimesel ülemisel real ilmuvad reklaamid, Googles paremas veerus esitatud reklaamide CTR % on juba madalam ja Google alumiselele reale ostetud reklaamid peaaegu ei toimi. Samuti on oluline reklaamijate arv. Mida rohkem on Google reklaame ostetud ülemisele reale, seda vähem mõjutab see orgaaniliste tulemuste klikitavust.

2014. aasta uuring kinnitab, et inimesed, kes teevad internetis otseseid ostupäringuid, klikivad tõenäolisemalt Google reklaame ning see vähendab ostuotsingutele vastusena avanevate orgaaniliste tulemuste klikkimist. Informatiivsete päringute puhul on esimese orgaanilise tulemuse avamise määr kõige kõrgem. See viitab, et internetikasutaja vaatab infot otsides reklaamidest mööda. Informatiivsed päringud on tihti spetsiifilised ja keerulised, sisaldades pikki väljendeid, ning Google reklaam on tihti üldine ja ei vasta täpselt kitsale infopäringule, kui kasutaja ei soovi just kindlat ostu sooritada.

Kodulehe sisu optimeerimine annab pikas perspektiivis paremad tulemused kui Google’i reklaam

Et 80% internetis sooritatavatest päringutest on infootsingud, kuid nende taga seisavad reaalsed internetikasutajad, kes langetavad erinevatest kanalitest pärinevat infot töödeldes igapäevaselt kümneid ostuotsuseid, on optimeerimise suurimaks väljakutseks kõnetada just neid inimesi. Üheks võimaluseks on välja töötada spetsiifiline Google Adwords strateegia, millesse on koondatud sajad sõnad ja otsiväljendid, mida firma potentsiaalne klient toote või teenuse kohta infootsingul kasutada võib. See on ajamahukas töö, mis vajab pidevalt täiendusi ja analüüsi. Samuti on ohuks, et infootsingul klient vaatab lihtsalt reklaamidest mööda, pidades neid siiski liiga üldisteks või ebausaldusväärseteks.

Jätkusuutlik võimalus internetikasutajate massi tabamiseks on pakkuda kasutajale sisu, mis orgaaniliste otsingute kaudu ta ettevõtte toodete või teenusteni juhatab. Et inimeste päringud muutuvad järjest spetsiifilisemaks ja pikemaks, on parim võimalus vastused nende otsingutele integreerida veebilehele blogipostituste, artiklite, foorumite või korduma kippuvate küsimuste vormis. Sisu tuleb pidevalt täiendada, see peab kasutajatega kõnelema nende keeles ja pakkuma neile unikaalselt infot. Infomüras paljude Google reklaamide keskel on huvitav ja rohke sisu kõige efektiivsem viis uute klientide võitmiseks ja toote või teenuse mainekujunduseks.