Veebilehe sisu optimeerimine

Veebilehe optimeerimise ühe osa moodustab tehniline pool. Sellest annab väga hea ülevaate Sisuloo.me kontroll-loend. Teise ja sugugi mitte vähem olulise moodustab veebilehe sisu.

Paljud ettevõtted ostavad veebioptimeerijalt iga kuu Google’i reklaami ja mõnes mõttes see töötab. Reklaamiga ostavad nad oma kodulehele kindla positsiooni Google’i esilehele. Kui kodulehe soovitud märksõnad aga ise Google’i otsingus välja ei tule, saab Google’i reklaamist igakuine väljaminek. Kodulehe külastatavus põhineb ainult reklaamil ja positsioon kaob, kui reklaam Google’is lõpetada.

Miks kodulehele külastatavus ei kasva, kuigi tellisid just uue kodulehe?

Sageli on põhjuseks see, et kodulehe sisu on väga napp, ja seal ei ole soovitud märksõnu sisaldavat sisu. Seda annab parandada ainult sellega, kui kodulehele sisu juurde tekitada. Üks võimalus selleks on sisu ise kirjutada. Aga kui panna näiteks insener ja raamatupidaja kodulehele sisu kirjutama, võib see osutuda nende tööaja raiskamiseks. Sisuloome on aeganõudev ja hea teksti kirjutamine nõuab teatud vilumust. Teine võimalus on sisukirjutamise teenus professionaalidelt sisse osta.

Veebilehe optimeerimine: sisu kvaliteet

Veebilehe tekst peab olema lugeja jaoks huvitav, lihtne ja arusaadav. See peab sisaldama õigeid märksõnu ja lihtsaid lauseid. Iga kodulehekülg võiks sisaldada ainulaadset teksti. Igal toote või teenuse pakkujal on oma kauba kohta öelda midagi huvitavat. Igal ettevõttel on oma klientidega suheldes omamoodi stiil. Iga firma on oma alal ekspert. Veebileht on just see paik, kus kogu see info välja tuua. Külastajad jõuavad otsinguga veebilehele firmaga tutvuma või infot koguma. Kodulehel on võimalik külastajaid toodete või teenuste kvaliteedis veenda. Või nende huvi ja usaldus kaotada. Sisutekst on kodulehe külastaja ostuotsuseni jõudmise protsessis üks olulisemaid tegureid. Sisule tuleb tähelepanu pöörata.

Kodulehe sisu optimeerimine: teksti kvaliteet

Ladus tekst annab tunnistust firma usaldusväärsusest. Õigekirjavigade vältimine ja hea keelekasutus on olulised nii SEO kui ka kodulehe üldise loetavuse ja külastatavuse seisukohalt. E-kirja või kodulehe kaudu teenuse või toote müümine põhineb usaldusel ja konarlik tekst ning rohked kirjavead võtavad külastaja usaldust kindlasti vähemaks. Seetõttu on näiteks oluline, et eestikeelseid veebilehti optimeeriks copywriter, kelle emakeel on eesti keel ja venekeelseid kodulehekülgi optimeeriks copywriter, kelle emakeel on vene keel.

Kodulehe tekstide kirjutamine

Kodulehele tekstide kirjutamine on omamoodi kunst, sest lisaks haaravale sisule, on veebilehe copy kirjutamisel hea juhinduda optimeerimise põhimõtetest. See aitab tõsta kodulehe külastatavust ja suurendab külastusaja kestvust.

Kuidas optimeerida veebilehe sisu?

Veebilehe optimeerimise juhend

Võtame näiteks veebilehe, mille põhimärksõnaks on kodulehe sisu optimeerimine. Veebilehe URL peaks seda põhimärksõna sisaldama. Seega võiks veebilehe aadress olla domeen.ee/kodulehe-sisu-optimeerimine.

Iga veebilehe juurde peaks kuuluma tiitel ja tiitlis peaks kasutama põhimärksõna. Märksõnade plaanimisel on abiks Google’i märksõna plaanija. Tiitli pikkus peaks olema kuni 65 tähemärki. Vaadeldava veebilehe tiitel võiks olla järgmine.

Kodulehe sisu optimeerimine – SEO – ettevõtte nimi

Lisaks sellele tuleks veebilehele juurde kirjutada metakirjeldus. Metakirjeldus on kuni 155 tähemärki pikk ja see võiks olla klikkima paneva sisuga. Näiteks:

Veebilehe sisu optimeerimine ja SEO. Kuidas saavutada Google’is paremat positsiooni ja kuidas tõsta kodulehe külastatavust. Loe edasi.

Veebilehe sisus on oluline kasutada pealkirju, sest pealkirjad annavad Google’ile infot veebilehe sisu kohta. Kõige olulisem pealkiri võiks olla H1 vormingus ja ülejäänud pealkirjad H2 ja H3 vormingus. Pealkirjad võiksid olla järjestatud tähtsuse järjekorras. Vaadeldava veebilehe H1 pealkiri on “Kodulehe sisu optimeerimine”.

Veebileht võiks sisaldada vähemalt ühte pildifaili. Pildid tuleks optimeerida (kodulehe kiirus on samuti oluline) ja varustada vastava failinime, pealkirja ja ALT-märgistusega. Õigesti märgistatud veebilehe pilt on selline:

veebilehe-optimeerimine

Veebilehe sisu võiks sisaldada ühte välislinki ja kodulehesisest linki. Sellel veebilehel linkisime SEO kontroll-loendile (kodulehesisene link) ja Google’i märksõna planeerijale (välislink).

Üks veebileht võiks sisaldada vähemalt 300 sõna ja veebilehe põhimärksõna võiks tekstis olla mainitud umbes 3 korda – mitte liiga palju ega ka mitte liiga vähe.